Fotopasáž 2013


1. ročník prezentácie netradičných adjustovaných fotografií

 
Organizátori:
Mesto Martin

Centrum kultúry MARTIN, n. o.

Žilinský samosprávny kraj

Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Fotoklub Karola Plicku Martin

 
  1. Zámer prezentácie:

Organizátori prezentácie si dali za cieľ umožniť autorom prezentovať doteraz nezverejnené diela v dvoch oblastiach:

Kategória I.:

- vytvoriť priestor pre prezentáciu adjustovaných fotografií, ktoré autori nemajú možnosť zaslať do bežných fotografických súťaží. Prednostne budú prijaté fotografie, ktoré svojimi rozmermi, spôsobom adjustácie, technickým spracovaním alebo nezvyklým napr. priestorovým spôsobom inštalácie nie je možné prezentovať na tradičných fotovýstavách a súťažiach.

Kategória II.:

- vytvoriť priestor pre zverejnenie doteraz neuverejnených fotografií z regiónu Turiec v digitálnej forme, ktoré sa budú v pravidelných blokoch premietať v priestore výstavy.

 
  1. Termín konania a kalendár prezentácie:

·   Uzávierka prihlášok:                                                             10. jún 2013

·   Fyzické dodanie adjustovaných fotografií Kategória I.:             14. jún 2013

·   Zaslanie fotografií z Turca v digitálnej forme Kategória II.:       10. jún 2013

·   Výber prác na prezentáciu – porota:                                       15. jún 2013

·   Inštalácia adjustovaných prác za prítomnosti autorov:   20. jún 2013 od 15:00 do 21:00 hod.

·   Vernisáž výstavy:                                                               21. jún 2013   15:30 hod.

·   Povinná resp. odporúčaná účasť autorov adjustovaných prác: 21. jún 2013 od 15:00 do 20:00 hod

·   Termín trvania prezentácie:                                                   21. jún – 28. jún 2013

·    Odovzdanie prác autorom:                                                    po 1. júli 2013

 
  1. Miesto konania:

Centrál pasáž v Martine

            Adresa: M.R. Štefánika 48, 03601 Martin, Slovakia

 
  1. Podmienky prezentácie a registrácia:
 

Prihlásiť sa môže každý neprofesionálny a profesionálny fotograf, tvorca, ktorý doručí prihlášku a svoje diela v zmysle týchto propozícií na kontaktnú adresu

 

Kategória I.

·         Prijímajú sa fotografie ľubovolného žánru, spracované ľubovoľnou technikou, včítane fotografických koláží a montáží bez obmedzenia rozmerov, avšak minimálny formát adjustovanej fotografie pre prijatie na prezentáciu je 30x45cm

·          Vstupný poplatok za autora v prípade prihlášky adjustovaných fotografií je 2 EUR

·         Autor spolu s podaním prihlášky a diela súhlasí so svojou účasťou na inštalácii výstavy podľa kalendára prezentácie

 

Kategória II.

·         Prijimajú sa nezverejnené digitálne fotografie z regiónu Turca. Minimálny rozmer fotografií pre prijatie na prezentáciu je 2000 dpi na dlhšej strane vo formáte .jpeg.

·         Pri fotografii je potrebné uviesť, v tomto prípade, aj miesto a rok vzniku fotografie.

·         Vstupný poplatok pre digitálnu prezentáciu fotografií s regiónu Turiec sa nevyžaduje

 

Všeobecné podmienky:

·         Každý účastník môže do každej kategórie prihlásiť maximálne 6 fotoprác

·         Každá fotopráca musí byť označená:

- Meno a priezvisko autora
- Kontaktná adresa
- e-mailový kontakt
- Názov práce

·         Každý vystavujúci autor ma právo použiť priestor na svoju osobnú prezentáciu a má možnosť svoje vystavené diela ponúknuť záujemcom

·         Organizátori si vyhradzujú právo výberu fotografií na prezentáciu podľa rozhodnutia odbornej poroty a podľa inštalačných možností, v tomto prípade, po konzultácii s autorom

·         Organizátori majú právo použiť reprodukcie vystavených prác na propagáciu tohto podujatia so zachovaním autorských prác v zmysle autorského zákona

·          Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť z prezentácie účastníka, ktorý využíva prostriedky a priestor Fotopasáže na akúkoľvek komerčnú reklamu resp. jeho fotografie alebo konanie sú v rozpore s dobrými mravmi alebo porušujú zákony SR

·          Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátora pre potreby súťaže. Tieto údaje nebudú postúpené tretím osobám

·         Organizátori ocenia 3 najlepšie práce v každej kategórii

·         Organizátor si vyhradzuje právo na základe kvality súťažných snímok niektoré ceny neudeliť alebo udeliť ceny navyše.

·         Publikum bude mať možnosť hlasovať o najlepšiu prácu, ktorá bude ocenená osobitnou cenou po ukončení celej prezentácie

·         Organizátori so všetkou zodpovednosťou pristupujú k zabezpečeniu ochrany vystavených prác, napriek tomu nepreberajú zodpovednosť za poškodenie resp. odcudzenie vystavených prác a nepreberajú zodpovednosť za vzniknuté škody

 
  1. Program výstavy:

·         21. jún 2013       15:30 hod

 Vernisáž prezentácie za prítomnosti oficiálnych hostí spojená s krátkym hudobným programom a občerstvením pre autorov prijatých prác

·         21. jún 2013       15:00 – 20:00hod

Účasť autorov a predstavenie svojich prác oficiálnym hosťom a verejnosti

·         21. jún 2013       17:00hod

Vyhlásenie výsledkov

·         22. - 28. jún 2013          10:00 – 17:00

Dobrovoľná účasť autorov a predstavenie svojej tvorby

·         21. – 28. jún 2013

Výstava najlepších fotografických prác z Martinského fotomaratónu 2013

Výstava historických fotografií Martina

 
 
  1. Kontaktná adresa:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 5, 036 01 Martin

Kontaktná osoba: Mgr. Radoslav Pančík, metodik

Mobil: +421 917 494 708

Telefón: +421 4132394


vstupný formulár:     po odkliku formát A4 pri 300dpi

 

optimálne rozlíšenie monitora 1024x768                                     Google PageRank

© Copyright Fotoklub Karola Plicku • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP