Fotopasáž 2014

2. ročník výstavy fotografií


Organizátori:
Mesto Martin
Centrum kultúry MARTIN, n.o.
Žilinský samosprávny kraj
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Fotoklub Karola Plicku Martin

Časový harmonogram výstavy FOTOPASÁŽ MARTIN 2014:

4. júna 2014 – uzávierka prihlášok na výstavu

12. júna 2014 od 16,00 h. do 19,00 h. - inštalácia výstavy

13. júna 2014 - 16,30 h. vernisáž výstavy

23. júna 2014 – deinštalácia výstavy

24. júna 2014 do 26. júna 2014 - vystavené fotografie si účastníci výstavy budú môcť prebrať v TKS v Martine v čase od 8,00 h. do 15,00 h. prípadne v inom čase podľa dohody.

Zámer konania podujatia:

 pripraviť prezentačné podujatie pre amatérskych fotografov Turca.


Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky na adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 5, 036 01 Martin, alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu: radoslav.pancik@gmail.com.

Uzávierka prihlášok: 4. jún 2014

Miesto konania: Pasáž (centrum) v Martine (úvodné stretnutie, príprava výstavy, vernisáž fotografií).

Podmienky účasti:
- Výstavy sa môže zúčastniť každý amatérsky tvorca, fotograf, pričom vystavovať môže len prihláškou zaregistrovaný fotograf.
- Účastník je povinný zaregistrovať sa do 4. júna 2014 a to riadne vyplnenou prihláškou a zaslaním fotografií v elektronickej podobe na mailovú adresu organizátora súťaže: radoslav.pancik@gmail.com.
- Deň pred konaním výstavy (12. júna o 16,00 h. ) sa vystavujúci fotografi stretnú
v priestoroch Pasáže (centrum), kde si každý účastník súťažnej výstavy osobne nainštaluje svoje fotografie. Pre účastníkov Fotopasáže bude pripravená sieť, výstavné panely a stojany, na ktoré si môžu pomocou vlastných štipcov alebo iných inštalačných pomôcok zavesiť svoju kolekciu fotografií.
- Každý účastník bude mať priestor, ktorý by sa dal zaplniť cca 6 ks fotografií formátu 50x70 cm vrátane pasparty.
- Turčianske kultúrne stredisko v Martine v prípade potreby zabezpečí vystavujúcim autorom rámy na fotografie. Rámy majú jednotný rozmer 50 x 70 cm.

- Účastníci si musia priniesť štipce a iné pomôcky na inštaláciu.
- Odporúča sa vystavovať fotografie vo formáte väčšom, ako je A4. Inovatívne koncepty
a formáty sú vítané.
- Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka, ktorý využíva prostriedky
a priestor Fotopasáže na komerčnú reklamu, resp. jeho fotografie alebo konanie sú
v rozpore s dobrými mravmi, alebo porušujú zákony SR a zároveň si vyhradzuje právo fotografie vybrať / nevybrať na základe rozhodnutia organizátorov podujatia.
- Účastník výstavy súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátora pre potreby výstavy. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
- Účastník súhlasí s tým, aby fotografie použité na výstave organizátor použil na propagáciu Fotopasáže Martin 2014 a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách, alebo plagátoch bez nároku na honorár.

Tipy na záver:
- Prineste si so sebou dostatočné množstvo štipcov a inštalačných pomôcok.
- Pri výbere fotografií vyberajte ucelené kolekcie, aby lepšie pôsobili, nemiešajte formáty, ani žánre.
- Na Fotopasáž Martin 2014 si prineste aj vizitky na výmenu kontaktov medzi fotografmi a návštevníkmi podujatia.

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie prihlášky do 4. júna 2014, a to osobne, alebo na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 5, 036 01 Martin, P.O. BOX 104, alebo elektronicky na e-mail: radoslav.pancik@gmail.com.

Súčasťou podujatia budú fotografie z FOTOMARATÓNU MARTIN 2014 a tiež kolekcia fotografií zo starého Martina, ktoré budú vystavené pri príležitosti dvadsiateho výročia mesta Martin, ako centra kultúry Slovákov.


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.


Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Radoslav Pančík, metodik Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine,

Divadelná 5, 036 01 Martin
tel. 043/4132394, mob. 0917/494 708
e-mail: radoslav.pancik@gmail.com, www.tks.skvstupný formulár: po odkliku formát A4 pri 300dpi

optimálne rozlíšenie monitora 1024x768                                     Google PageRank

© Copyright Fotoklub Karola Plicku • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP