Martinský festival fotoklubov

 

Charakteristika podujatia:

        Fotoklub Karola Plicku v Martine, ktorý pôsobí v našom meste už od roku 1953 v súčasnosti združuje približne 30 vyspelých amatérskych fotografov. Členovia fotoklubu sa pravidelne zúčastňujú rôznych domácich a medzinárodných súťaží, prezentácií a fotosalónov.

 "Myšlienka usporiadania ""Martinského festivalu fotoklubov"" vznikla na základe toho, že náš Fotoklub Karola Plicku je účastníkom dvoch renomovaných klubových súťaží a to „Petzvalovho mapového okruhu“ a „Česko Budějovického mapového okruhu“. V prvom prípade sa jedná o súťaž 15 slovenských fotoklubov a v druhom prípade 16 českých a slovenských fotoklubov, ktoré si navzájom v priebehu roka vymieňajú a hodnotia kolekcie 15 fotografií a na záver obdobia jeden z fotoklubov usporiada záverečné vyhodnotenie spojené s výstavou najúspešnejších fotografií. Keďže náš Fotoklub  Karola Plicku Martin bol poverený usporiadaním záverečného vyhodnotenia „slovenskej súťaže“ v roku 2008 vznikla myšlienka spojiť toto vyhodnotenie s vyhodnotením „česko-slovenskej súťaže“ a umožniť tak stretnutie fotografov z oboch svojim spôsobom jedinečných a organizátorsky náročných podujatí. Táto myšlienka bola prijatá s pozitívnou odozvou v obidvoch táboroch a bola nazvaná ako originálna aj vzhľadom k tomu, že niečo podobné sa v histórii oboch súťaží doteraz nevyskytlo. A to v tomto roku prebieha 14. ročník „Petzvalovho mapového okruhu“ a 46. ročník  „Česko Budějovického mapového okruhu“.

Termín konania podujatia:

 4. - 5. októbra 2008


     
         

Otvorenie Martinského Festivalu Fotoklubov. 

Prvý ďeň Martinského festivalu fotoklubov začal v budove Slovenského národného múzea.

Na medziposchodí sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy fotografií, všetkých fotoklubov, ktoré sa zúčastnili mapových okruhov ČBMO a PMOF.
Po hudobnom otvorení, všetkých zúčastnených privítali riaditeľka Slovenského národného múzea PhDr. Mária Halmová a predseda Fotoklubu Karola Plicku Ing. Juraj Antal.
Okrem zástupcov všetkých fotoklubov, sa vernisáže zúčastnili aj pozvaní hostia, sponzori a mediálni partneri podujatia.


Po úvodnom príhovore nastal čas pre vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazným fotoklubom a jednotlivcom.

Súčasťou otvorenia bolo malé pohostenie pre spríjemnenie prehliadky vystavených fotografií.

...

...


Položenie kytice kvetov na hrob Karola Plicku.

Keďže náš fotoklub nesie meno významného fotografa Karola Plicku, uctili sme si jeho pamiatku na Slovenskom národnom cintoríne, kde je pochovaný.

...

ďalšia časť článku o Martinskom festivale fotoklubov bude neskôr.

...


 

Zoznam Fotoklubov Českobudějovického mapového okruhu - 46. ročník

1. Fotoskupina Reflex - Zlín

2. Fotoklub Okamžiky - Zlín

3. Fotoklub DK - Kroměříž

4. Fotoklub Fokus - Jindřichův Hradec

5. Fotoklub Fotos - České Budějovice

6. Fotoklub Děčínský výběr - Děčín   www.decinskyvyber.com 

7. Fomaklub - Liberec

8. Fotoklub Nekras - Jablonec nad Nisou

9. Fotoklub - Chrudim   www.fotoklub.chrudim.cz/ 

10. Fotoklub 1840 - Litomyšl   www.sweb.cz/fotoklublitomysl 

11. Fotoklub Art Collegium - Frýdek-Místek

12. Fotoklub Gama - Žilina   www.gama.uniza.sk  

13. Fotoklub Karola Plicku - Martin   www.fotoklubmartin.sk 

14. Fotoklub Nova - Košice   www.fotoklubnova.sk

15. Fotoklub B&W - Bratislava

16. Fotoklub Jablunkov   www.jablunkov.cz


Zoznam Fotoklubov Petzvalovho mapového okruhu – 14. ročník

1. Združenie košických fotografov K 91 – Košice   www.k91.sk  

2. Fotoklub Gama – Žilina   www.gama.uniza.sk  

3. Fotoklub Karola Plicku – Martin   www.fotoklubmartin.sk

4. Fotoklub pri KOS - Nitra

5. Fotoklub Liptovského múzea – Ružomberok   www.fotoklub.sk 

6. Bansko-bystrický fotoklub - Banská Bystrica   www.bbf.hladacik.sk  

7. Fotoklub Obzor – Žilina

8. Fotoklub Fénix - Považská Bystrica   www.fotoklubfenix.sk  

9. Fotoklub DK A. Sládkoviča – Detva

10. Fotoklub Rokoš - Bánovce nad Bebravou

11. Fotoklub Tríbeč - Topoľčany

12. Fotoklub Hexagon – Nové Zámky   www.hexagon.sk  

13. Fotoklub Matice slovenskej – Komárno

14. Podtatranský fotoklub - Poprad

15. Fotoklub Noel 2000 – Partizánske

(táto podstránka sa pravidelne aktualizuje)

...na úvod...

   

  

     
         
 

        
 

optimálne rozlíšenie monitora 1024x768                                     Google PageRank

© Copyright Fotoklub Karola Plicku • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP